Om Allianskyrkan

Församlingen har cirka 170 medlemmar. Bernt-Arne Winberg är sedan den 1 juli 2012 ordförande. Församlingen har ett stort barn- och ungdoms-arbete genom t ex söndagsskola, UV-scout och tonår.

Kretsgudstjänst

Gemensam Gudstjänst med både Allianskyrkan och Sörgårdskyrkan.

Mer under Gudstjänster