Kretsgudstjänst

Gemensam Gudstjänst med både Allianskyrkan och Sörgårdskyrkan.

Mer under Gudstjänster