Du är här:Start > Kontakt > Integritetspolicy

Integritetspolicy för

Bottnarydskretsen av SAM

Bottnaryds Alliansförsamling

Ryds Alliansförsamling

Bottnaryd/Ryd SAU

 

Vi värnar om personlig integritet och all behandling av personuppgifter sker utifrån EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Vår behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtal och för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter som följer av lag.

Vi behandlar personuppgifter om vi har ett legitimt och berättigat intresse, t.ex. ett intresse av att kunna kommunicera med de registrerade.

Vi behandlar även personuppgifter inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder med syftning till att vi är en förening som har ett religiöst syfte.

Behandling av personuppgifter görs även med stöd av samtycke.

Insamling av personuppgifter görs med tydligt ändamål för de registrerade.

Vi lagrar personuppgifter bara så länge de behövs och de rensas eller raderas utifrån gällande gallringsrutiner.