Du är här:Start > Media

Bottnarydskonferensen - en etablerad och välkänd konferens

Årets konferens har precis avslutats, vi tittar lite bakom kulisserna för att få reda på mer om vad vi besökare kanske inte vet men som kan vara roligt att få reda på.

En konferens av denna storlek kräver noggrann förberedelse långt i förväg berättar Bo Svensson som är sammankallade för konferensrådet. Arbetet börjar redan i september året innan då ett 10 personer träffas och funderar ut hur nästa års konferens ska se ut. Arbetet fortsätter sedan med sammanträden en gång i månaden under cirka ett halvår. Sitter sedan programmet och de medverkande är bokade så kan man ta det mer lugnt under våren.

Bo Svensson, sammankallande i konferensrådet

Många undrar säkert hur man gör för att få ett så varierat program som med
hög kvalité attraherar gammal som ung. Bo svarar att man använder enkäter och genom att fråga församlingsmedlemmar om vilka man tycker ska kallas så kan man bygga upp en bank av lämpliga namn och inslag på vilka som bör medverka under konferensen. Sen har konferensrådets deltagare många egna kontakter och förslag så t.ex inslaget med familjen Hellgren kom som ett förslag från Helena Isaksson som hade hört familjen musicera förut. På frågan om man alltid är Ni överens om programmet i gruppen? Ja svarar Bo, vi diskuterar oss framåt så att vi till sist når en enighet om hur programmet bör läggas upp.

Konsert med familjen Hellgren

Konferensen förändras medvetet lite efterhand, man arbetar med föryngring så att även våra egna och besökande ungdomar ska hitta till konferensen. Vi vill att både unga och medelålders och inte bara vi äldre (Bo inbegriper sig själv i den gruppen - fast han känns ung i sinnet, red anm) ska tycka det är intressant att komma till konferensen. I år tycker vi har ambitionen lyckats, onsdagen och torsdagen var dagar som var tänkt att locka speciellt lite yngre deltagare och det gick vägen.

Konferensen har inte mindre än 11 möten under de fem dagar som konferensen pågår och då ska man inte glömma barnkonferensen som pågår parallellt i ett separat tält som sätts upp på baksidan. Det är glädjande nog 15-20 barn som utnyttjar barnträffarna - ett fantastiskt resultat!

På frågan om hur utvecklingen varit under åren så har Bottnarydskonferensen sakta men säkert blivit större och större. Kanske beror det på att man växlar mellan bibelstudier, väckelsemöte och konserter eller seminarie från någon känd och intressant person, det finns något för alla.

Årets konferens blev mycket välbesökt och det kom sammanlagt 1850 personer till de olika träffarna, givetvis är en del återkommande men antalet är ändå imponerande. På frågan om det blev som det var planerat så svarar Bo att det faktiskt blev bättre än vad man vågat hoppas på, trots att ambitionerna var höga redan från början. Det enda som avgjort skulle kunna vara bättre var - vädret :-)

Under söndagen skedde den traditionella missionsinsamlingen och detta år hade nivån satts till hela 375.000 kr. Tills nu har det kommit in hela 335.000 kr men går det som det gjort alla andra år så kommer de sista medlen att komma in så att hela summan uppnås. (Insamlingens storlek i förhållande till antalet medlemmar i församlingens måste vara helt unik, red anm).

Om cirka en månad drar allt igång igen och gruppen kommer att träffas för att planera 2016 års konferens. Första träffen inleds alltid med att analysera vad som var bra och vad som kan göras bättre till nästa gång.
Bo vill avslutningsvis i intervjun tacka alla som medverkat och hoppas på ett fortsatt gott arbete inför nästa års konferens.

Parallellt görs mycket arbete för att få serveringen till att fungera. Gerd Folkesson leder arbetet i köksgruppen och tillsammans ser de till att allt fungerar - och det är mycket som måste klaffa. Efter varje möte ska det finnas kaffe, the, kakor, bullar och även de som har olika allergier måste känna sig välkomna till bords.


Gerd Folkesson, köksgruppen

Gerd uppskattar att sammanlagt 1100 personer blivit serverade av köksgruppen vilket bl.a. har krävt 250 bullar, 250 frallor, oändligt mycket kakor, 450 hamburgare, 100 korvar, 10 kg kaffe, 25 liter vaniljglass etc, etc. Med tiden har Gerd fått en hel del erfarenhet som kommer väl till pass för att allt ska flyta på bra. Men hon klarar det inte själv, det behövs duktiga medarbetare som hjälper till i köket och hon riktar ett speciellt tack till alla i köksgruppen. Att all servering var uppskattad tyder inte minst försäljningsresultatet från serveringen som uppgick till hela 45.000 kr - ett bra tillskott till konferenskassan.

Summeringen av årets Bottnarydskonferens är att den verkligen har etablerat sig och det finns säkert många som redan längtar till slutet av juli 2016 då nästa års konferens går av stapeln.

I konferensrådet ingår:

Bo Svensson, Lars-Erik Zackrisson, Helena Isaksson, Henrik Lundström, Nils-Erik Axell, Lalle, Marianne Bothzén, Theresia Corneskog, Christina Oskarsson, Olivia Cleve

Text: Werner Hilliges
Foto: Bengt Friberg