Du är här:Start > Media

"Vi tillhör varandra - och vi tillhör Jesus tillsammans”

Uttrycket kom när vi besökte den Cellgruppen som funnits allra längst och som haft sina träffar sedan början av 80 talet. Man träffas en gång i veckan, varje tisdag kl 19.00 och håller på cirka 1,5 timme.

Under en typisk träff, hemma hos någon av deltagarna, så brukar man läsa några kapitel från bibeln, samtalar omkring det man läst och avslutar med att be tillsammans kring aktuella böneämnen. Ibland, men inte alltid har man dessutom lite fika tillsammans. Cellgruppen kör hela året men gör ett uppehåll under sommaren från början av juni till början av september och över julen. Men annars är det stadigt en gång i veckan.

Eftersom man träffats så många gånger och lärt känna varandra väl har ett förtroende byggts upp så att man tillsammans kan be för något som bekymrar.
På frågan om hur man går med i cellgruppen så är det bara att ta kontakt med någon och haka på - det finns utrymme för fler, alla är välkomna!
Intervju med två deltagare:

Anna-Britta Faleskog t.v. – som varit med sedan starten av denna cellgrupp

Cellgruppen är viktig för mig, vi läser bibeln tillsammans, samtalar om det vi läst och delar sedan böneämnen som vi tillsammans ber för. På frågan om varför det är viktigt att träffas svarar Ann-Britta att bibelläsning och bön är väsentligt för den kristna tron. Men det är också roligt att träffas eftersom det är en så bra och djup gemenskap. En gemenskap som vi gärna delar med fler avslutar Anna-Britta leende.

Dag Niklasson

Jag har varit med i just denna cellgrupp i 12 år och tycker det känns mycket bra att träffas regelbundet. Jag kände nu under juluppehållet att något saknades, förstod först inte riktigt vad det var tills vi kom igång igen för säsongen, då upptäckte jag att det var ju gemenskapen i cellgruppen jag saknade.
Alla människor behöver gemenskap med både Gud och med varandra. I kyrkan finns en stor gemenskap men den behöver kompletteras i den mindre gruppen eftersom man av naturen kanske är lite blyg. Här känner vi varandra så bra att vi inte behöver vara blyga utan kan dela även personliga ämnen med varandra och vet att det stannar inom gruppen avslutar Dag.


Sparbössan har funnits sedan 60 talet, först i syföreningen men sedan många år i denna cellgrupp. Det som samlas in går via SAM-hjälpen till barnhem i Indien.

Text: Werner Hilliges, Foto: Bengt Friberg