Ändring i programbladet, nyinsatt kretsgudstjänst

Söndag 5 maj har vi gemensam kretsgudstjänst i Allianskyrkan istället för separata gudstjänster i Ryd och Bottnaryd. Kjell Larsson, missionsföreståndare på Svenska Alliansmissionen, predikar. Det blir också nattvard, månadsinsamling för båda församlingarna och parentation.

Publicerat den 2 maj