Gudstjänst på Klinta på söndag 28/6

Välkommen att fira friluftsgudstjänst på Klinta på söndag 28/6 kl. 10..

För att följa myndigheternas rekommendationer kommer vi att dela in oss i två grupper: en barn/familjegudstjänst och en vuxengudstjänst. Vi kommer visa er rätt på plats.

Efter gudstjänsten fikar vi tillsammans, så ta med egen fikakorg. Vi tänker självklart på att visa hänsyn till varandra och hålla avstånd.

För dig som tillhör en riskgrupp eller har symptom så kommer vi att sända en gudstjänst via vår youtubekanal: Bottnarydskretsen kl. 10.00 på söndag.

Publicerat den 24 juni