Info om Allianskyrkans församlingsresa 10/9

Anmälan senast 3/9 till Edgar Folkesson (070-688 83 44) eller på lista i kyrkan!

Program
Avfärd 8.00 från Allianskyrkan med buss
Gudstjänst i Nye missionshus
Besök på Vasens bondgård (Länets största mjölkgård)
Lunch
Samtal
Fika
Hemma igen ca 18.00

Kostnad
Vuxen 200 kr
10-15 år 100 kr
Under 10 år gratis

Publicerat den 24 augusti