Jubileumsdagen med tårtkalas, hoppborg m.m. lördag 4 augusti

Vi börjar med att besöka platsen där Häveryds Missionshus låg till höger i allén upp mot gården Häveryd. Församlingen hade beslutat att låna ut det
ganska stora och vackra missionshuset till något nytt, en sommarkonferens
1938 under ledning av Oskar Björkevik från Svenska Alliansmissionen.
Redan nästkommande år tog församlingen ansvar för och genomförde i egen regi konferens. Så har det varit oavbrutet i inte mindre än 80 år nu och det skall firas och uppmärksammas på bästa sätt.

En jubileumsgrupp har förberett jubileumsdagen och signumet har varit
glädje och fest för alla åldrar och hela vårt samhälle.

Från scenen i Allianskyrkans park skall vi sjunga de gamla konferenssångerna under ledning av Hans-Lennart Raask med kompgrupp. Tidigare anställda pastorer skall dela minnen och ge glimtar från sin tid som konferensledare.

I nära anslutning till kyrkan finns olika aktiviteter såsom hoppborg, labyrintspel, ansiktsmålning, backklättring, innebandy, ballongfigurer, sumodräkter och cykelskoj.

En lite stimmig eftermiddag i parken kanhända, men vi önskar att alla oavsett ålder skall få minnas och känna lite feststämning denna dag då vi också bjuder in alla i hela bygden på tårtkalas och eftermiddagskaffe på gammalt konferensvis med bl.a. kakpåse.

Tider:

14.30 Samling i Häveryd

15.30 Allianskyrkans park med flera olika aktiviteter

16.00 Servering av eftermiddagskaffet börjar

17.30 Alla aktiviteter avslutas

Publicerat den 30 juli