Kvällssamling med Bo Forsberg

Lördag 13 april kl. 18.00 i Allianskyrkan talar Bo Forsberg över temat:"Drabbad av människor som förändrar världen".

Bo Forsberg jobbade som generalsekreterare på biståndsorganisationen Diakonia mellan 1994-2017. Dessförinnan var han bl.a. missionär i Kongo-Kinhasa (dåvarande Zaire) och förbundssekreterare i Svenska Baptistförbundets Ungdomsförbund.

Sång av Carina Hallén, ny kyrkoherde i Norra Mo församling sedan två månader. Carina kommer närmast ifrån en tjänst i Götene pastorat.

Servering efter samlingen.

Publicerat den 3 april