Långfredagsvandring

På långfredagen finns det möjlighet att gå en vandring runt Pärlstigen och reflektera över några av påskens texter från Markus evangelium kapitel 14-16. På grund av Corona-situationen vill vi hålla rekommenderat avstånd till varandra och därför kommer varje deltagare att få ett häfte (klicka här för att öppna) med bibeltexterna för att själv kunna stanna och läsa vid varje "pärla". Vill du vara med är du välkommen till Allianskyrkan parkering på fredag kl.10.

Publicerat den 10 april