Lyssna på konferensen live på närradio och webbradio

Lyssna live på Bottnarydskonferensen! Alla kvällssamlingar samt avslutningsgudstjänsten kommer att sändas på närradion Radio Vättervåg FM 98,5 eller via webbradio http://radiovv.com/webbradio.html.

Publicerat den 30 juli