Med anledning av Covid-19/Corona

Efter att ha lyssnat in berörda myndigheters och vårt eget samfunds rekommendationer samt analyserat vår egen verksamhet så vill vi kommunicera följande.Tillsvidare kommer vi fortsätta fira gudstjänster samt genomföra våra övriga planerade sammankomster för olika åldersgrupper undantaget andakterna på Mogården. Förändringar kan komma att ske utifrån nya rekommendationer/påbud och kommer i så fall att kommuniceras via vår hemsida och sociala medier.

* Vi avstår för tillfället från att fira nattvard i våra gudstjänster som en extra försiktighetsåtgärd.

* Vi uppmanar även alla med symptom på infektionssjukdom, även lindriga, att avstå socialakontakter som riskerar att sprida smitta. Det är bättre att ta det säkra före det osäkra.

* Vi uppmuntrar alla som kommer till våra sammankomster att avstå från traditionellahälsningsrutiner, exempelvis handskakningar, för att minska smittorisken.

* Vid söndagens gudstjänst (15/3) kommer vi inte ha något kyrkfika. Fortsättningsvis kommer vi att se över våra rutiner vad gäller kyrkfika och mat för att säkerställa att servering sker på ett säkert och tryggt sätt.

Vi uppmanar till extra bön för och omtanke om alla dem som smittas samt de som isoleras,antingen på grund av sjukdom eller utifrån oro. Speciellt ber vi för de i riskgrupper som känner extra stor utsatthet. Gud är aldrig långt borta från någon endaste av oss vilket ger förutsättningar för hopp och mod även i utsatta tider.

Följ information på 

www.krisinformation.se

www.folkhalsomyndigheten.se

www.1177.se

https://alliansmissionen.se/sam-och-saus-policy-gallande-nya-coronaviruset/

Publicerat den 13 mars