Uppdatering 27/3 ang. Covid-19/Corona

Utifrån att regeringen idag (27/3-20) har gått ut med nya direktiv för allmänna sammankomster och i linje med vårt samfunds rekommendationer så har vi valt att tillsvidare ställa in alla planerade samlingar.

Detta gäller tillsvidare och förändringar kan komma att ske utifrån nya rekommendationer/påbud och kommer i så fall att kommuniceras via vår hemsida, sociala medier, predikoturer och affischer. Ta gärna del av Gudstjänster och andakter på andra sätt. Via TV, radio och webb. 

Vi väljer att fortfarande hålla igång vår barn- och ungdomsverksamhet.Vi följer naturligtvis folkhälsomyndighetens rekommendationer och överskrider inte gränsen på 50 personer.

Vi gör detta val framförallt på grund av två skäl:

1. Vi anser att barn och ungdomar har ett behov av att mötas för att inte isoleras hemma med sin oro. Det är då bättre att de får göra detta under ordnade former. Vi kommer att anpassa verksamheten efter rådande omständigheter och vara utomhus i så stor utsträckning som möjligt samt dela in gruppen i mindre grupper.

2. Skolan är fortfarande öppen. 

Vi uppmanar alla som inte är helt friska eller ingår i en riskgrupp att stanna hemma. Kom ihåg att våra verksamheter är frivilliga aktiviteter och inte obligatoriska. 

Publicerat den 27 mars