Uppdatering i augusti ang. Covid-19/Corona

Eftersom vi vet mer nu än vi gjorde när covid-19 bröt ut i våras och eftersom vi märker att det kan vara lätt att glömma efter sommaruppehållet kommer här en uppdatering av hur vi som församlingar förhåller oss till covid-19 och vad vi gör för att minska smittspridning i samband med vår verksamhet.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och överskrider inte gränsen på 50 personer vid våra samlingar. Vi uppmanar alla som inte är helt friska eller som har minstasymptom att stanna hemma. Vi ser till att hålla avstånd när vi möts. Vi har vår barn- och ungdomsverksamhet igång som tidigare för att vi anser att barn och ungdomar har ett behov av att mötas för att inte isoleras hemma med sin oro. Det är då bättre att de får göra detta under ordnade former. Vi anpassar verksamheten efter rådandeomständigheter och är utomhus i så stor utsträckning som möjligt samt delar in grupperna i mindre grupper.

Kom ihåg våra Gudstjänster och verksamheter är frivilliga och inte obligatoriska.

Publicerat den 28 augusti