Du är här:Start > Sörgårdskyrkan > Historik

Historik om Ryds Alliansförsamling

När verksamheten började 1860 saknades lokal i Ryd, samlingar och nattvardsmöten hölls i hemmen. I början på 1900-talet blev tanken på egen lokal aktuell och år 1908 samlades missionsvännerna hos Ludvig Johansson, Ryds Norrgård, för beslut. Samma år den 12 augusti infann sig byggmästare Oskar Johansson från Ljungsarp tillsammans med tre arbetare och arbetet fortgick oavbrutet tills missionshuset stod färdigt. Den 5 november 1908 invigdes missionshuset med medverkan av pastorerna Karl Palmberg och Anders Hultman.

Missionshuset har under årens lopp fått vara ett hem för församlingen och en plats för väckelse för bygdens folk. Det har renoverats och byggts till i omgångar.
1952-53: lägenhet till vaktmästaren
1974-75: ny entré och större källarutrymme till ungdomslokaler och servering
1997: kyrksalen görs om, gamla inredningsdetaljer hittas, rustas upp och återanvänds
2002: ny utemiljö

Andra lokaler (missionshus) där verksamhet tidigare bedrivits är Grenhestra, Västra Jära och Mulseryds Kyrkby.

Missionshuset i Ryd kallas nu Sörgårdskyrkan. Församlingen som tidigare hette Mulseryds missionsförsamling men heter numera Ryds Alliansförsamling.