Du är här:Start > Sörgårdskyrkan > Om oss

Om Sörgårdskyrkan

Församlingenhar cirka 60 medlemmar. Ryds Alliansförsamling är ansluten till samfundet Svenska Alliansmissionen (SAM), vill du veta mer om SAM kan du gå till deras hemida www.alliansmissionen.se
Ryds Alliansförsamling har ett stort barn- och ungdomsarbete tillsammans med Alliansförsamlingen i Bottnaryd. Tillsammans bildar de två församlingarna en krets med gemensamma medarbetare.
Ordförande i församlingen är Thomas Bothzén.

Som församling vill vi:

 • Så ett frö
  Introducera Jesus och andra personer i bibeln och förmedla den kristna tron för stora och små.
 • Väcka intresse
  Presentera en positiv kristen gemenskap och möjligheten till ett liv med Jesus Kristus som personlig frälsare.
 • Fördjupa tron
  Med Bibeln och bönen som grund utveckla vår tro och tillsammans hjälpas åt att förstå ”höjden, bredden och djupet” av Guds kärlek och dess konsekvenser i våra liv.
 • Vårda varandra
  Ha omsorg om och hjälpa varandra på livets vandring.
  Erbjuda en rofylld atmosfär som motpol till dagens stressade samhälle.
 • Vara utåtriktad
  Låta kyrkan mitt i byn stå öppen för alla och ha en tydlig identitet.
  Dela vår tro och vara medmänniskor till såväl våra grannar som folk i andra länder.